Informacje dla pracownika - tablice i instrukcje

W miejscu pracy bez względu na to czy dotyczy to biura, warsztatu lub innego zakładu powinny znaleźć się odpowiednie instrukcje. Dotyczy to między innymi obsługi poszczególnych urządzeń, jak również zasad postępowania w razie ich awarii. Jedną z najczęściej stosowanych metod, jest umieszczenie odpowiednich procedur w pobliżu urządzenia, maszyny lub sprzętu. Inne rozwiązanie to zapewnienie szybkiego dostępu do takich informacji umieszczonych między innymi w segregatorach. Może to jednak niekiedy przysporzyć pewnych problemów, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba szybko uzyskać dostęp do niezbędnych informacji.

Ważna jest również kwestia rozmieszczenia sprzętów gaśniczych i gaśnic lub lokalizacja wyjść ewakuacyjnych. Dostęp do nich powinien być generalnie łatwo dostępny i nie powinien być ograniczony. O ile pracownicy najczęściej znają rozkład budynku i pomieszczeń, to już ewentualni petenci oraz goście muszą znaleźć takie informacje. Znalezienie dróg ewakuacyjnych jest znacznie łatwiejsze w sytuacji umieszczenia informacji na tablicach informacyjnych. Muszą one zostać profesjonalnie przygotowane i opracowane przez wykwalifikowane osoby. Wszystko ze względów na bezpieczeństwo poszczególnych osób.

Inne rodzaje instrukcji obejmować mogą między innymi: udzielanie pierwszej pomocy, postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz postepowania w razie pożaru lub innej awarii.