Chemikalia i bezpieczne zamienniki - SVHC

Obrót substancjami, które nie zawsze są bezpieczne, obłożone jest określonymi zasadami i normami, które należy obowiązkowo spełnić. Wszystko to znajduje się w odpowiednich rozporządzeniach i przepisach, które znajdziemy między innymi w REACH oraz ECHA. Po tym jak substancja zostanie określona w Unii Europejskiej jako stanowiącej bardzo duże zagrożenie, następuje jej dodanie do kandydackiej listy substancji, co wiąże się z kolejnymi zmianami. Jest tak szczególnie w przypadku przemysłu oraz konsumentów, dla których taka lista, wskazuje chemikalia znane jako SVHC. Pozwala to na podejmowanie szeregu decyzji związanych z ich obrotem. Należy dodać, że znajdujące się na liście kandydackiej substancje SVHC, mogą z czasem zostać przeniesione na inną listę. Najczęściej jest to lista substancji, które podlegają procedurze udzielania zezwoleń. Oznacza to, że bez takiego uprawnienia oraz dokumentu, wprowadzanie do obrotu nie będzie już możliwe. Celem takich działań jest stopniowa eliminacja szkodliwych i zagrażających substancji, aż do ich całkowitego wyeliminowania. To motywuje do poszukiwania innych, najczęściej znacznie bardziej bezpiecznych rozwiązań. Jest to duża motywacja dla wielu firm i jeden z argumentów do nawiązania wzajemnej współpracy oraz wymiany informacji. Takie zasady obowiązują nie tylko na terenie Unii Europejskiej. Akceptacja odpowiednich regulacji i niezbędnych dokumentów z dalszymi państwami, pozwala na daleko idący handel z innymi krajami. Wymiana informacji o stwarzanym ryzyku, jego minimalizowaniu oraz eliminacji są kluczowe dla sprawnego prowadzenia działalności.

Jest to istotne, również dlatego, że taki ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć w zależności od środka transportu. Najczęściej jest to dziś transport samochodowy, szczególnie w ostatnim etapie przewozu. Zdarza się jednak, że ładunek, jest przewożony z pomocą samolotu, statku a nawet koleją. Tam również obowiązują określone przepisy i wymagania mówiące o zabezpieczeniu towaru, jak i jego separacji od innych. Stanowią one ważną tematykę, o której nie wolno zapominać.